O nás

Historie naší pionýrské skupiny spadá již do roku 1950. Období totality je pro většinu z nás naštěstí zapomenuto. A zůstalo v nás to důležité – chuť, zájem a snaha dobrovolně pracovat s našimi dětmi. Po roce 1989 prošla PS drobnými změnami. Do roku 1994 jsme se scházeli jednou za měsíc a trávili společné víkendy. Všem účastníkům se to líbilo. Zájem rodičů, aby jejich děti prožívaly dobrodružství, zábavu a užitečná ponaučení stále stoupal a proto od roku 1994 pracujeme s dětmi stále častěji. Oblíbené jsou víkendové akce a akce jednodenní. Největší odměnou jsou pro děti i pro nás prázdninové letní tábory na 14 dní. Každý pátek se scházíme s dětmi v naší nově zrekonstruované klubovně v Kolovči. Tato středisková obec se nachází 15 km východně od Domažlic. Má kolem 1 000 obyvatel a najdeme tady základní i mateřskou školu, muzeum, kartáčovny, sportovní klub Slavoj Koloveč, dobrovolné hasiče….

Přehled akcí pro děti:

víkendové akce…………Ledová Praha, Mezholezy, Sádek
volnočasový klub………Klub Brouka Pytlíka, Výtvarné a keramické dílny
jednodenní akce………..Bingo, Deskové hry a jiné
letní tábory……………..14 dní v červenci