Jak to u nás chodí

Tábor je postaven na zelené louce. Děti přijíždějí do tábora, který jsme o víkendu postavili.

Při odjezdu nám s balením tábora pomáhají.

Spíme ve stanech s podsadou a spolubydlícího si každý může vybrat sám. Pokud nemá vybráno, vedoucí mu je nápomocen. Vstáváme v 7.00 hodin ráno a večerka je ve 21.00 hodin. V noci jsou noční hlídky, ve kterých se táborníci po stanech pravidelně střídají. Ve dne se pak zase děti střídají v denní službě, která má na starosti dřevo a pomoc v kuchyni.

Účastníci jsou rozděleni do 4 věkově prostupných skupin, ve kterých pak soutěží, plní úkoly a chodí na výlety celých 14 dní.

Program má určitou osu, do níž zařazujeme výtvarné, sportovní, turistické a vzdělávací aktivity.  Jsme všestranně zaměřeni. Většina her je rozdělena dle obtížnosti na mladší a starší kategorii. Nikdo se tedy nemusí bát, že by to nezvládl.

Mezi jednotlivými částmi programu jsou stravovací a odpočinkové pauzy.  Jíme celkem 5x denně, občas máme jako bonus i druhou večeři. Po obědě je polední klid, kdy si děti mohou psát dopisy, číst, hrát s kamarády, odpočívat ve stanu…atd.

Celý program doplňují vysoké lanové lávky. Zdolání těchto lávek je dobrovolné. O víkendu se lávky mění, takže si každý, kdo má zájem, zaleze celkem 2x.

Jak už bylo poznamenáno, tábor je postaven na zelené louce. V okolí je tedy krásná příroda, při příznivém počasí nádherné výhledy a klid. Místo i celý ten táborový kolotoč mají vedoucí ze srdce rádi. Všichni tuto práci, ke které mají všechna náležitá školení, vykonávají bezplatně, s citem, srdcem na dlani, rozumem a s určitou dávkou humoru.

Máš-li chuť, rádi tě přivítáme mezi sebe.