Základní údaje

Pořadatel:                  Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Kolo Koloveč
Hlavní vedoucí:        Bc. Ondřej Hammerschick
Místo:                         Nemanice (CHKO Český Les, bývalý Lískovec)
Termín:                  30. 6. – 13. 7. 2024
Příjezd na tábor:      rodiče si zajistí sami.
Návrat:                    13. 7. 2024 kolem 14:00 hod společně autobusem do
                                    Kolovče k základní škole
Délka tábora:            13 dní
Cena tábora:              3 900,- Kč
Úhrada:                      do 30. 5. 2024 převodem nebo složenkou na účet číslo
                                    188 635 226 / 0300. Variabilní symbol je číslo přihlášky
                                    (vyplňujte i na složenkách). Po předchozí domluvě lze platit
i hotově, případně vystavit fakturu.
Druh tábora:              stálý, ubytování ve stanech s podsadou

Adresa tábora:           Letní tábor PS Kolo Koloveč
                                     Jméno a příjmení (Tomáš Novák)
                                     Nemanice – Lískovec
                                     344 01 Domažlice

Vážení rodiče!

Po zkušenostech z minulých let jsme se rozhodli na letním táboře zakázat návštěvy rodičů. Při porušení tohoto zákazu budete nuceni odvézt si své dítě s sebou domů.

Chápeme však vaši zvědavost a proto jsme pro vás připravili již výše zmiňovaný odvoz Vašich dětí na LPT.

 Další informace o táboře:

Hledáme sponzory našeho tábora i celoroční činnosti:

  • finanční pomoc na zajištění tábora a na obnovu materiálního zabezpečení tábora;
  • drobné věcné ceny do soutěží, propagační materiály, úklidové prostředky, atd.

Další informace a případné dotazy k táboru a ke sponzorství možno obdržet na adrese:

Martina Bozděchová, Kanice 64, 345 43 Koloveč, tel: 723 800 629, e-mail borovnice@centrum.cz